Puro streaming at pagbuo ng “Let’s Play” videos na may commentary ang kaniyang mga ginawa noon. Ngunit kinailangan rin niyang isipin kung paano niya susuportahan ang kaniyagn sarili sa panahong ito, at kumuha siya ng isang trabaho bilang English teacher para sa mga Japanese students na nakatulong para mabayaran niya ang mga bills niya sa loob ng isang taon. 

Sumikat ang kaniyang pag-stream, at nabigyan siya ng oportunidad na gawin itong isang full-time career. “I saw results and it was enough to keep me going for another year,” naalala niya. “And the year after that, it just kept growing and growing, and here I am.”