LPL Mùa Hè 2022: Tian ‘hóa chaos’ trở lại thời kỳ đỉnh cao, GALA ‘mất tích’ trong đội hình tiêu biểu

LPL Mùa Hè 2022: Tian ‘hóa chaos’ trở lại thời kỳ đỉnh cao, GALA ‘mất tích’ trong đội hình tiêu biểu